Tài liệu về cổng thông tin điện tử

Tài liệu về cổng thông tin điện tử được công ty Tất Thành đúc kết lại sau kinh nghiệm hơn 7 năm làm việc của mình. Mọi thông tin LH:0988.56.59.56
Tất Thành
1,774 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Cổng thông tin điện tử Sơn La soladost.gov.vn là trang web tổng hợp các ứng dụng của Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La để chia sẻ tin tức, tài liệu về cổng thông tin điện tử, thông báo, các website trực thuộc …. Người dùng có thể thông qua giao diện web (hay còn gọi là cổng thông tin) cập nhật tin tức và sử dụng các ứng dụng đơn giản tiện lợi.
 
Cổng thông tin đảm bảo cho việc tích hợp và mở rộng các dịch vụ công, tích hợp các ứng dụng của các đơn vị trong Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La đảm bảo tạo thành kênh cung cấp thông tin xuyên suốt cho người dân nói riêng và tổ chức, đồng thời giúp nâng cao năng lực quản lý nhà nước.

Sau đây công ty Tất Thành xin giới thiệu đến quý khách hàng bộ tài liệu về cổng thông tin điện tử về việc hướng dẫn quản trị của dự án xây dựng cổng thông tin cho SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA.

I. Tài liệu về cổng thông tin điện tử hướng dẫn đăng nhập hệ thống

Để có thể thay đổi các nội dung hiển thị trên web như menu, các bài viết, các hình ảnh, video... chúng ta có một khu vực cho phép thực hiện điều đó, khu vực này chỉ có người được cấp quyền quản trị mới được truy cập và cần đăng nhập theo tài khoản được cấp. Để đăng nhập vào hệ thống người dùng thao tác các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào link: http://sonladost.gov.vn/login.aspx . Hệ thống hiển thị giao diện như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử
Hình 1- Giao diện đăng nhập khu vực quản trị website

Người dùng chọn Đơn vị là “Cổng thông tin chính” để quản trị Cổng thông tin chính sonladost.gov.vn

Bước 2: Điền Tài khoản/Mật khẩu à Nhấn Đăng nhập để hoàn tất

II. Tài liệu về cổng thông tin điện tử hướng dẫn quản lý Menu

Menu của Cổng thông tin thể diện những danh mục quan trọng như: Trang chủ, Giới thiệu, Tin tức hoạt động, Cơ sở dữ liệu, Hướng dẫn Văn bản, Liên hệ…của Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La. Tất cả các menu này người quản trị có thể thêm, xóa sửa được.

PHẦN HIỂN THỊ

Hình 2 – Menu chính Cổng thông tin

PHẦN QUẢN TRỊ

Để thay đổi các menu trên menu chính của website người dùng thao tác các bước sau:
 1. Chọn Menu (Hình 3)
 2. Chọn Quản lý menu chính (Hình 3)
Hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các menu. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa các menu

Tài liệu về cổng thông tin điện tử 1
Hình 3 – Quản lý menu chính trong trang quản trị

1. Tạo mới menu

1.1 Tạo mới menu cha

Để tạo mới menu cha người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn  hoặc   tại form danh sách menu à Hệ thống sẽ hiển thị ra form thêm mới như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 2
Hình 4 – Form thêm mới menu
 
Bước 2: Người dùng điền đầy đủ thông tin vào fom thêm mới
 • Danh mục cha: Chọn Danh mục gốc
 • Tên menu: Điền tên menu
 • Đường dẫn: Người dùng điền đường dẫn
 • Chọn tính năng có sẵn: Nếu người dùng không muốn điền bằng tay tên menu và đường dẫn. Tại ô Chọn tính năng có sẵn, người dùng chọn modul à Hệ thống sẽ tự động ra tên menu và đường dẫn có sẵn
 • Tùy chọn mở trang: Người dùng có thể chọn: Mở tại trang hiện tại hoặc mở tại cửa sổ mới
 • Thứ tự: Điền thứ tự hiển thị của menu
 • Mục tối ưu công cụ tìm kiếm: mục này dùng cho Seo, nếu không điền hệ thống sẽ lấy tự động theo trường tiêu đề, mô tả
Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin vào form à Người dùng chọn “Đồng ý” để hoàn tất”

1.2 Tạo mới menu con

Các bước thực hiện tương tự như TẠO MỚI MENU CHA.

Lưu ý: Tại trường Danh mục cha: Người dùng chọn Danh mục cha của menu tương ứng tại list danh mục.

Tài liệu về cổng thông tin điện tử 3
Hình 5 – Danh sách menu cha

2. Xem menu con

Tài liệu về cổng thông tin điện tử 4
Hình 6 – Submenu của Cổng thông tin
 
Để xem menu các menu con trong hệ thống quản trị cổng thông tin điện tử. Người dùng click vào ký hiệu   trên form danh sách à Hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các menu con. Người dùng cũng có thể thêm, sửa, xóa các menu con tại đây.

Phần này được áp dụng cho tất cả các modul, danh mục… khi muốn Xem menu con.

3. Chỉnh sửa menu đã tạo

Để chỉnh sửa menu, người dùng click vào ký hiệu bút chì   trên form à Hệ thống sẽ hiện thị ra form chi tiết menu để chỉnh sửa.
Sau khi chỉnh sửa , click  để lưu lại.

Phần này được áp dụng cho tất cả các modul, danh mục… khi muốn Chỉnh sửa

4. Xóa menu đã tạo

Để xóa menu đã tạo, người dùng tích vào biểu tượng  trên form à Màn hình hiển thị thông báo xác nhận xóa
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 5
Hình 7 – Thông báo xác nhận xóa menu
 
Đồng ý tích chọn OK, không đồng ý tích chọn Hủy
Phần này được áp dụng cho tất cả các modul, danh mục… khi muốn Xóa

5. Thay đổi thứ tự hiển thị của menu

Cách 1: Người dùng thay đổi thứ tự tại trang danh sách

Tài liệu về cổng thông tin điện tử 6
Hình 8 – Thay đổi thứ tự hiển thị trong menu
 
Cách 2: Người dùng thay đổi thứ tự tại form chi tiết
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 7
Hình 9 – Thay thứ tự trong chi tiết menu
 
Phần này được áp dụng cho tất cả các modul, danh mục… khi muốn Thay đổi thứ tự

6. Thay đổi trạng thái hiển thị

Tài liệu về cổng thông tin điện tử 8
Hình 10 – Thay đổi trạng thái hiển thị menu

Để thay đổi trạng thái hiển thị à người dùng click vào cột Trạng thái trong form
 : Trạng thái ẩn                   : Trạng thái hiển thị

III. Tài liệu về cổng thông tin điện tử trang tin tức hoạt động

Trang Tin tức hoạt động gồm tất cả tin tức: Tin tổng hợp, Quản lý công nghệ, Thanh tra, Quản lý khoa học, Sở hữu trí tuệ, Hoạt động TĐC… Người quản trị có thể thể thêm, sửa, xóa danh mục và các tin tức trong trang quản trị cổng thông tin điện tử.

PHẦN HIỂN THỊ
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 9
Hình 11 – Giao diện Tin tức hoạt động
 
PHẦN QUẢN TRỊ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Trang Tin tức hoạt động được quản trị tại modul Tin tức trong hệ thống quản trị website.

1. Quản lý danh mục tin tức

Để quản lý danh mục tin tức người dùng thao tác các bước sau
1. Chọn Tin tức
2. Chọn Quản lý danh mục tin tức
Hệ thống sẽ hiển thị ra form danh sách các danh mục tin tức, người dùng có thể thêm, sửa, xóa các danh mục tin tức tại đây
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 10
Hình 12 – Giao diện quản lý danh mục tin tức
 
THÊM MỚI DANH MỤC TIN TỨC
 
Để thêm mới danh mục tin tức, người dùng thực hiện như sau:
Bước 1: Chọn   tại form danh sách à Hệ thống sẽ hiển thị ra form thêm mới như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 11
Hình 13 – Giao diện thêm mới danh mục tin tức
 
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào các trường trên form thêm mới như sau:
 • Danh mục cha:
+ Nếu là danh mục cấp 1 chọn “Danh mục gốc”
+ Nếu là danh mục cấp 2, cấp 3, chọn danh mục cha là danh mục cấp 1,2 tương ứng
 • Danh mục tin tức: Điền tên danh mục
 • Điền email kiểm duyệt cấp 1, email kiểm duyệt cấp 2
Hệ thống sẽ gửi thông báo duyệt tin đến 2 email này.
Lưu ý: Chỉ có quyền admin mới được thêm 2 email BBT kiểm duyệt
 • Thứ tự: Điền thứ tự hiển thị danh mục
 • Phần tối ưu cho công cụ tìm kiếm: mục này dùng cho Seo, nếu không điền hệ thống sẽ lấy tự động theo trường tiêu đề, mô tả
Bước 3: Chọn Đồng ý để hoàn tất

2. Tài liệu về cổng thông tin điện tử hướng dẫn quản lý danh sách tin tức

Để vào mục quản lý danh sách tin tức, người dùng thực hiện.
1. Chọn Tin tức
2. Chọn Quản lý danh sách tin tức
Hệ thống sẽ hiển thị ra trang danh sách các tin tức, người dùng thực hiện thêm, sửa, xóa, duyệt các bài tin tức tại đây.

Tài liệu về cổng thông tin điện tử 12
Hình 14 – Giao diện quản lý danh sách tin tức

THÊM MỚI TIN TỨC

Để thêm mới tin tức, người dùng thực hiện như sau:
Bước 1: Chọn  hoặc trên form danh sách tin tức
Hệ thống sẽ hiển thị ra form thêm mới tin tức như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 13
Hình 15 – Giao diện thêm mới tin tức
 
Bước 2: Người dùng điền các thông tin vào các trường trên form thêm mới như sau:
 • Danh mục: Chọn danh mục tương ứng với tin
 • Tiêu đề: Điền tên tin tức
 • Mô tả: Điền 1 đoạn mô tả ngắn gọn về tin tức
 • File đính kèm: click vào chọn tệp, chọn file đính kèm cho bài viết từ máy tính
 • Ảnh đại diện: click vào chọn tệp, chọn ảnh đại diện cho bài viết từ máy tính
 • Nguồn: Điền nguồn của bài viết nếu có
 • Xin duyệt: Tick chọn xin duyệt tin
 • Nội dung: Điền nội dung chi tiết bài viết
Tham khảo thêm mục: CẬP NHẬT NỘI DUNG CHI TIẾT BÀI VIẾT Để chèn ảnh, video, tag chữ cho nội dung bài viết
 • Phần tối ưu cho công cụ tìm kiếm: Phần này dành cho Seo, nếu không điền hệ thống sẽ tự động lấy theo trường tiêu đề và mô tả bài viết
Bước 3: Chọn Đồng ý để hoàn tất
Lưu ý: Tin sau khi thêm mới phải được duyệt qua 2 cấp “Thư kí BBT duyệt” “Trưởng BBT duyệt” mới được hiển thị trên website.
Người dùng có thể click vào  trên form danh sách để xem trước bài tin.

3. Tài liệu về cổng thông tin điện tử hướng dẫn quản lý nhóm tin tức

Người dùng thêm bớt các tin tức của nhóm “Tin mới cập nhật” – trang chủ, “Tin tức nổi bật”- bên phải trang trong tại đây
1.      Chọn Tin tức
2.      Chọn Quản lý nhóm tin tức
Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các nhóm tin tức, người dùng có thể thực hiện thêm, sửa, xóa nhóm tin tức hoặc thêm tin vào nhóm
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 14
Hình 16 – Giao diện quản lý nhóm tin tức
 
THÊM – BỚT TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT – TRANG CHỦ

Bước 1: Click vào biểu tượng  trên trang danh sách nhóm tin tức, hệ thống sẽ hiển thị form như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 15
Hình 17 – Form thêm mới tin mới cập nhật – Trang chủ
 
Bước 2: 
-          Bôi đen tin ô bên trái à click << để thêm tin vào nhóm Tin mới cập nhật – Trang chủ
-          Tương tự, Bôi đen tin ô bên phải à Click >> để bớt tin ra khỏi nhóm
THÊM - BỚT TIN NỔI BẬT – BÊN PHẢI TRANG TRONG
Thực hiện tương tự như THÊM BỚT TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT – TRANG CHỦ

IV. Quản lý Trang Giới thiệu, Trang cơ sở dữ liệu KH&CN, Trang hướng dẫn hoạt động KH&CN

Các trang trên đều được quản trị tại mục Menu trong hệ thống quản trị cổng thông tin điện tử
1.      Chọn Menu
2.      Chọn Quản lý menu chính
Hệ thống sẽ hiện thị ra trang danh sách như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 16
Hình 18 – Giao diện quản lý menu Giới thiệu, Cơ sở dữ liệu KH&CN, Hướng dẫn hoạt động KH&CN
 
Để thêm mới bài viết, người dùng thực hiện như sau:
Bước 1: Người dùng chọn tại trang danh sách menu. Hệ thống sẽ hiển thị form thêm mới bài viết như sau:
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 17
Hình 19 – Giao diện thêm mới trang nội dung các menu trên
 
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào các trường trên form thêm mới
-          Tên menu: Điền tên menu
-          Tên bài viết: Điền tên bài viết
-          Mô tả: Điền mô tả
-          Kiểu trang nội dung
+ Nếu chỉ có 1 bài viết thì chọn : Trang nội dung đơn
+ Nếu có nhiều bài viết con bên trong chọn: Trang đa cấp
-          Ảnh đại diện: Click  à chọn ảnh từ máy tính
-          Nội dung: Điền nội dung chi tiết của bài viết
Tham khảo mục CẬP NHẬT NỘI DUNG CHI TIẾT Để chèn ảnh, video, tag link vào bài viết
Bước 3: Người dùng chọn Đồng ý để hoàn tất

V. Tài liệu về cổng thông tin điện tử quản lý Trang Văn bản KH&CN

Trang Văn bản Khoa học và Công nghệ bao gồm tất cả các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản của tỉnh về Khoa học công nghệ gồm các thông tin: Số hiệu, Ngày ban hành, Cơ quan ban hành, Trích yếu nội dung.

PHẦN HIỂN THỊ
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 18
Hình 20 – Giao diện Văn bản KH&CN hiển thị trên website
 
PHẦN QUẢN TRỊ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Trang VĂN BẢN KH&CN được quản trị tại modul Văn bản pháp luật trong hệ thống quản trị website.

1. Quản lý danh mục

Để quản lý danh mục Văn bản pháp luật người dùng thao tác các bước sau:
1. Chọn Văn bản pháp luật
2. Chọn Quản lý danh mục văn bản
Hệ thống sẽ hiển thị ra trang danh sách văn bản pháp luật, Người dùng có thể thêm, sửa, xóa các danh mục văn bản
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 19
 
Hình 21– Giao diện quản lý danh mục văn bản trang quản trị

THÊM MỚI DANH MỤC VĂN BẢN

Bước 1: Chọn  hoặc  trên form danh sách. Hệ thống sẽ hiển thị ra form thêm mới như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 20
Hình 22 – Form thêm mới danh mục văn bản
 
Bước 2: Người dùng điền đầy đủ thông vào tin form thêm mới, tương tự như tạo danh mục tại các modul khác
Bước 3: người dùng chọn Đồng ý để hoàn tất

2. Quản lý danh sách văn bản pháp luật

Để quản lý danh sách các văn bản pháp luật người dung thao tác các bước sau:
1. Chọn Văn bản pháp luật
2. Chọn Quản lý danh sách văn bản
Hệ thống sẽ hiển thị ra form danh sách các văn bản, người dùng thêm, sửa, xóa các văn bản tại đây
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 21
Hình 23– Giao diện quản lý danh sách văn bản trang quản trị

THÊM MỚI VĂN BẢN

Để thêm mới văn bản, người dùng thực hiện như sau:
Bước 1: Chọn  hoặc ở form danh sách à Hệ thống sẽ hiển thị ra form thêm mới như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 22
Hình 24 – Form thêm mới văn bản
 
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào form thêm mới
Bước 3: Chọn Đồng ý để hoàn tất

3. Tài liệu về cổng thông tin điện tử hướng dẫn quản lý nhóm văn bản quy phạm pháp luật trang chủ

PHẦN HIỂN THỊ
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 23
Hình 25 – Văn bản quy phạm pháp luật hiển thị ngoài Trang chủ
 
PHẦN QUẢN TRỊ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Để quản trị nhóm văn bản quy phạm pháp luật người dùng thao tác các bước sau
 1. Chọn modul Văn bản bản pháp luật
 2. Chọn Quản lý nhóm văn bản
Hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách nhóm văn bản như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 24
Hình 26 – Trang quản trị nhóm văn bản quy phạm pháp luật
 
THÊM BỚT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRANG CHỦ

Tương tự như  THÊM – BỚT TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT – TRANG CHỦ

VI. Tài liệu về cổng thông tin điện tử quản lý Video – Hình ảnh - Ấn phẩm KHCN

Video – Hình ảnh – Bản tin KHCN được quản trị tại modul Media trong hệ thống quản trị cổng thông tin điện tử.

1. Quản lý video

PHẦN HIỂN THỊ
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 25
Hình 27 – Giao diện hiển thị danh sách video
 
PHẦN QUẢN TRỊ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Để quản lý danh sách video người dùng thao tác các bước sau:
1.   Di chuột vào Media, chọn Quản lý Video
2.   Quản lý danh sách video
Hệ thống hiển thị ra form danh sách video, người dùng thêm mới, sửa, xóa video tại đây
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 26
Hình 28 – Trang quản lý danh sách video
 
TẠO MỚI VIDEO
 
Bước 1: Chọn  hoặc Hệ thống hiển thị form thêm mới như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 27
Hình 29 – Trang thêm mới video
Bước 2: Người dùng điền đầy đủ các thông tin sau:
·         Chọn danh mục
·         Tiêu đề: điền tiêu đề video
·         Mô tả: mô tả về video
·         Video: Đưa video lên có 2 cách
+ Chọn Tải video từ máy: Chọn “Choose File” chọn đường dẫn video muốn tải lên
+ Chọn Link từ Youtube.com: Điền link youtube
 

Tài liệu về cổng thông tin điện tử 28
Hình 30 – Form điền mã chia sẻ video
·         Ảnh đại diện: Chọn “Choose File”,  chọn đường dẫn ảnh muốn tải lên
·         Tác giả: Điền tác giả
·         Nguồn: Điền nguồn
Bước 3: Sau khi điền các thông tin đầy đủ, người dùng click “Đồng ý” để hoàn tất
Sau khi thêm mới video, người dùng vào Quản lý nhóm video thêm video vào “Nhóm video cột phải” tương tự như THÊM – BỚT TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT – TRANG CHỦ

2. Tài liệu về cổng thông tin điện tử quản lý hình ảnh

PHẦN HIỂN THỊ

Hình 31 - Ảnh khoa học – Công nghệ bên phải Cổng thông tin
PHẦN QUẢN TRỊ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Để quản lý danh sách hình ảnh, người dùng thao tác các bước sau:
1.      Chọn Quản lý hình ảnh
2.      Chọn Quản lý danh sách hình ảnh
Hệ thống sẽ hiển thị form danh sách các album hình ảnh, người dùng thêm, sửa, xóa các album tại đây
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 29
Hình 32 – Trang quản lý danh sách hình ảnh
 
TẠO MỚI HÌNH ẢNH
 
Bước 1: Chọn hoặc. Hệ thống hiển thị trang thêm mới như sau
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 30
Hình 33 – Trang thêm mới hình ảnh
Bước 2: Người dùng điền đầy đủ các thông tin sau:
·         Chọn danh mục
·         Tiêu đề: điền tiêu đề ảnh
·         Mô tả: mô tả về ảnh
·         Ảnh đại diện: Chọn “Choose File”,  chọn hình ảnh từ máy tính
·         Tác giả: Điền tác giả
·         Nguồn: Điền nguồn
Bước 3: Sau khi điền các thông tin đầy đủ, người dùng click “Đồng ý” để hoàn tất
Bước 4: Người dùng click biểu tượng  để thêm nhiều hình ảnh cho album. Hệ thống sẽ hiển thị form thêm như sau:
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 31
Hình 34 – Form thêm nhiều ảnh cho album ảnh
Người dùng click “Thêm hình ảnh” để tải ảnh lên từ máy tính.
Sau khi thêm mới album ảnh. Người dùng vào Quản lý nhóm hình ảnh, Thêm album ảnh vào nhóm “Hình ảnh cột phải” tương tự THÊM – BỚT TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT – TRANG CHỦ

3. Tài liệu về cổng thông tin điện tử quản lý Bản tin KHCN (Ấn phẩm KHCN)

PHẦN HIỂN THỊ
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 32
Hình 35 – Giao diện hiển thị danh sách video
 
PHẦN QUẢN TRỊ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Để quản lý danh sách Bản tin KHCN (Ấn phẩm KHCN) người dùng thao tác các bước sau:
1. Di chuột vào Media, chọn Bản tin KHCN
2. Chọn Quản lý danh sách ấn phẩm        
Hệ thống hiển thị ra form danh sách video, người dùng thêm mới, sửa, xóa ấn phẩm tại đây

Tài liệu về cổng thông tin điện tử 33
Hình 36– Trang quản lý danh sách ấn phẩm KHCN
 
TẠO MỚI ẤN PHẨM
 
Bước 1: Chọn hoặc Hệ thống hiển thị form thêm mới như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 34
Hình 37 – Trang thêm mới ấn phẩm KHCN
Bước 2: Người dùng điền đầy đủ các thông tin trong form Thêm mới
Bước 3: Sau khi điền các thông tin đầy đủ, người dùng click “Đồng ý” để hoàn tất

VII. Tài liệu về cổng thông tin điện tử duyệt nội dung

Tất cả các tin tức trong các module: Tin tức, Hoạt động KHCN, Thống kê KHCN, Văn bản pháp luật, Thư viện ảnh, Video, Ấn phẩm KHCN đều phải được kiểm duyệt bởi Thư kí BBT và Trưởng BBT thì mới được đăng lên Cổng thông tin sonladost.gov.vn

Sau khi đăng bài, bài viết trong các mục sẽ được gửi về email Thư kí BBT và Trưởng BBT của từng chuyên mục đó (đã được phân quyền).
Thư kí và trưởng BBT sẽ truy cập vào module Duyệt nội dung trong trang quản trị cổng thông tin điện tử để duyệt tin.
 
Để xem danh sách các tin chưa duyệt, người duyệt thao tác các bước sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 35
Hình 38 – Trang Duyệt nội dung – Danh sách tin chưa duyệt
 
1.    Chọn Duyệt nội dung
2.    Chọn Tin chưa duyệt
3.    Chọn Tin đã duyệt
4.    Tick chọn modul cần duyệt
5.    Click để xem trước bài tin và duyệt
Người duyệt thao tác các bước 1,2,4 – Hình 38 sẽ xuất hiện danh sách tin cần duyệt trong module đã chọn. Sau đó thao tác bước 5 xuất hiện form chi tiết tin để BBT duyệt như sau:

Tài liệu về cổng thông tin điện tử 36
Hình 39 – Form duyệt tin
 
Trên form duyệt tin có 2 chức năng chính:
·         Trao đổi ý kiến: Người duyệt điền vào ô GỬI GÓP Ý, sau đó chọn , người  đăng tin có thể xem được phần góp ý này khi xem chi tiết và cũng gửi góp ý để trao đổi đến khi mà tin được duyệt
·         Duyệt nội dung: Thư ký BBT, Trưởng BBT HỦY/DUYỆT tin. Khi cả 2 tài khoản BBT đã các nhận duyệt tin thì tin tức mới được đưa lên trang Cổng thông tin.
Để xem các tin đã duyệt, người duyệt thao tác các bước 1,2,4 – Hình 38 sẽ xuất hiện danh sách các tin tức đã được duyệt.
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 37
Hình 39 – Danh sách tin đã duyệt
 
Hệ thống còn có chức năng thống kê báo cho phép người duyệt thống kê – báo cáo các tin chưa  duyệt và đã duyệt theo thời gian:
·         Chọn để thống kê – báo cáo theo tuần
·         Chọn để thống kê – báo cáo theo tháng
·         Chọn  để thống kê – báo cáo theo năm
·         Chọn lịch Từ ngày … Đến ngày… để thống kê – báo cáo theo khoảng thời gian
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 38
Hình 40: Thống kê – Báo cáo Tin tức chưa duyệt và đã duyệt

VIII. Quản trị cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử có thể thêm, chỉnh sửa, lấy tin tức từ các website trực thuộc:
·         Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng
·         Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao Tiến bộ Khoa học

1. Tài liệu về cổng thông tin điện tử quản lý website trực thuộc

PHẦN HIỂN THỊ
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 39
Hình 41 – Hệ thống website trực thuộc bên phải Cổng thông tin
 
PHẦN QUẢN TRỊ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Để xem các website trực thuộc người dùng thao tác các bước bên dưới
1.   Người dùng chọn mục Cổng thông tin (1 - Hình 42)
2.   Người dùng chọn Quản lý website trực thuộc (2 - Hình 42)
3.   Hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các website trực thuộc (3 - Hình 42).
Người dùng có thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm các website trực thuộc Cổng thông tin tại đây.
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 40
Hình 42 – Trang quản lý website trực thuộc

 1.1 Tạo mới website trực thuộc

Để tạo mới một website trực thuộc người dùng thực hiện như sau:
Bước 1 : Chọn   hoặc  à Hệ thống sẽ hiển thị ra form thêm mới như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 41
Hình 43– Trang thêm mới website trực thuộc
 
Bước 2: Người dùng điền đầy đủ thông tin vào fom thêm mới
 • Tên website (VD: Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao tiến bộ Khoa học)
 • Mã website (VD: ttudvcgtbkhcn)
 • Giao diện: Chọn giao diện bằng cách bấm vào mũi tên bên phải để các giao diện hiển thị ra
 
 • Copy dữ liệu từ website sẽ tự động hiển thị theo giao diện đã chọn
 • Logo: Bấm vào nút  để mở cửa sổ chọn file rồi chọn file
 • Nhập các thông tin Địa chỉ, Điện thoại, Fax, Mail, Thông tin (không bắt buộc)
 • Tuỳ chọn: Tích hoặc bỏ tích
Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin vào form ->Người dùng chọn “Cập nhật” để hoàn tất”

1.2 Tìm kiếm website trực thuộc

Nếu muốn tìm kiếm website trong danh sách, người dùng nhập tên website vào ô (1) rồi bấm nút tìm kiếm (2)

Hệ thống sẽ hiển thị ra website có tên nhập vào.

2. Tài liệu về cổng thông tin điện tử lấy tin tức từ các web đơn vị

Chức năng lấy tin tức từ các web đơn vị cho phép người quản trị chọn các tin tức từ 2 đơn vị trực thuộc Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ Khoa học và Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng để đưa vào Cổng thông tin chính.

HIỂN THỊ
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 42
Hình 44 – Thông tin từ đơn bị trực thuộc bên dưới website
 
QUẢN TRỊ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Để thêm tin tức của các website trực thuộc người dùng thao tác các bước bên dưới
1.    Người dùng chọn mục Cổng thông tin (1 - Hình 45)
2.    Người dùng chọn Lấy tin tức từ các web đơn vị (2 - Hình 45)
3.    Chọn lấy tin tức từ đơn vị Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao tiến bộ Khoa học hoặc Chi Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 43
Hình 45 – Trang quản trị lấy tin từ các web đơn vị
Thêm tin tức từ các đơn vị trực thuộc tương tự THÊM – BỚT TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT – TRANG CHỦ

IX. Tài liệu về cổng thông tin điện tử quản lý trang Liên hệ 

Trang Liên hệ thể hiện thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La.

PHẦN HIỂN THỊ
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 44
Hình 46 – Trang Liên hệ của Cổng thông tin
 
PHẦN QUẢN TRỊ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Trang Liên hệ được quản trị tại modul liên hệ trong Hệ thống quản trị website

1. Chỉnh sửa bản đồ trang liên hệ

Người dùng chỉnh sửa bản đồ trong mục QUẢNG CÁO

2. Quản lý nội dung trang liên hệ

Tài liệu về cổng thông tin điện tử 45
Hình 47 – Trang quản trị nội dung trang liên hệ
 
Để thay đổi thông tin trang liên hệ, người dùng thực hiện như sau:
1.      Chọn Liên hệ
2.      Chọn Nội dung trang liên hệ
3.      Chỉnh sửa nội dung trang liên hệ
4.      Chọn Cập nhật để lưu lại

X. Tài liệu về cổng thông tin điện tử hướng dẫn quản lý thông báo

Phần thông báo thể hiện những thông tin quan trọng của Sở. Người truy cập vào Cổng thông tin có thể xem được những thông báo quan trọng

PHẦN HIỂN THỊ
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 46
Hình 48 – Phần thông báo bên phải Cổng thông tin
 
PHẦN QUẢN TRỊ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Mục thông báo được quản trị tại Modul Thông báo trong hệ thống quản trị website
1.      Chọn Thông báo
2.      Chọn Quản lý thông báo
Hệ thống sẽ hiển thị ra form danh sách các thông báo, người dùng thực hiện thêm, sửa, xóa các thông báo tại đây
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 47
Hình 49 – Trang quản lý thông báo của Cổng thông tin
 
THÊM MỚI THÔNG BÁO
 
Để thêm mới thông báo người dùng thực hiện như sau:
Bước 1: Chọn tại form danh sách à Hệ thống sẽ hiển thị ra form thêm mới như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 48
Hình 50 – Trang thêm mới thông báo
 
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào form thêm mới tương tự các modul khác
Bước 3: Chọn Đồng ý để hoàn tất

XI. Tài liệu về cổng thông tin điện tử quản lý quảng cáo

PHẦN QUẢN TRỊ 
 1. Chọn Quảng cáo
 2. Chọn Quản lý danh sách quảng cáo
Hệ thống sẽ hiển thị ra form danh sách quảng cáo, người dùng thêm, sửa, xóa các quảng cáo tại đây
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 49
Hình 51 – Trang quản lý danh sách quảng cáo

THÊM MỚI QUẢNG CÁO

Để thêm mới quảng cáo, người dùng thực hiện như sau:
Bước 1: Chọn  hoặc à Hệ thống sẽ hiển thị ra form thêm mới như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 50
Hình 52 – Form thêm mới quảng cáo
Bước 2: Người dùng điền thông tin vào các trường trên form thêm mới
-          Vị trí quảng cáo: Chọn vị trí hiển thị tương ứng trên list các vị trí quảng cáo
-          Loại quảng cáo: Chọn loại quảng cáo tương ứng
-          Tiêu đề quảng cáo: Điền tiêu đề quảng cáo
-          Link quảng cáo: Điền link dẫn tới khi click vào quảng cáo
-          Hình ảnh quảng cáo: click Chọn tệp chọn ảnh quảng cáo từ máy tính
-          Có thể điền lại chiều rộng và chiều cao của ảnh
-          Tùy chọn mới: Chọn các mở trang khi click vào ảnh tương ứng
Bước 3: Chọn Đồng ý để hoàn tất

XII. Tài liệu về cổng thông tin điện tử quản lý thông tin chân trang

PHẦN HIỂN THỊ
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 51
Hình 53 – Thông tin chân trang
PHẦN QUẢN TRỊ
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 52
Hình 54 – Trang quản lý thông tin website
Để chỉnh sửa thông tin chân trang
1.    Chọn Hệ thống
2.    Chọn Quản lý thông tin website
3.    Chỉnh sửa thông tin chân trang
4.    Chọn Cập nhật để hoàn tất

XIII. Tài liệu về cổng thông tin điện tử hướng dẫn quản lý tài khoản

Chọn Tài khoản à Hệ thống sẽ hiển thị ra form danh sách các tài khoản quản trị website, người dùng thêm, sửa, xóa, đổi mật khẩu các tài khoản tại đây
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 53
Hình 55 – Trang quản lý danh sách tài khoản

1. Thêm mới tài khoản

Bước 1: Chọn  tại form danh sách. Hệ thống sẽ hiển thị form thêm mới như sau:
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 54
Hình 56 – Trang Thêm mới tài khoản
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào form thêm mói
Lưu ý: tích chọn mục phân quyền quản trị để phân quyền cho các tài khoản
Bước 3: Chọn Đồng ý để hoàn tất

2. Đổi mật khẩu

Bước 1: Click vào kí hiệu  . Hệ thống sẽ hiển thị ra form đổi mật khẩu như sau
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 55
Hình 57 – Form đổi mật khẩu
Bước 2. Nhập Mật khẩu cấp 1 cũ, mật khẩu cấp 1 mới, nhập lại mật khẩu
Bước 3. Nhấn Đổi mật khẩu để hoàn tất.

XIV. Tài liệu về cổng thông tin điện tử hướng dẫn cập nhật nội dung chi tiết

1. Chèn hình ảnh vào nội dung

Bước 1: Click chọn biểu tượng hình ảnh
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 56
Hình 58 – Trang nội dung cho tiết – thêm ảnh cho bài viết
Hệ thống sẽ hiển thị form Thuộc tính của ảnh
Bước 2: Click Duyệt trên máy chủ
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 57
Hình 59 – Form duyệt ảnh trên máy chủ
Hệ thống sẽ hiển thị ra form tải ảnh lên
Bước 3: Người dùng click tải lên và chọn ảnh từ máy tài lên
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 58
Hình 60 – Form tải ảnh lên
Bước 4: Sau khi ảnh được tải lên, người dùng click đúp vào ảnh à Ảnh sẽ được chèn vào form Thông tin ảnh

Tài liệu về cổng thông tin điện tử 59
Hình 61 – Form chỉnh sửa thông tin ảnh
Bước 5: Chỉnh sửa kích thước ảnh và chọn Đồng ý để hoàn tất

2. Chèn video youtube vào nội dung

Bước 1: Chọn biểu tượng Nhúng youtube video
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 60
Hình 62 – Trang nội dung chi tiết bài viết – Chèn video youtube vào bài viết
Hệ thống sẽ hiển thị form Nhúng video
Bước 2: Người dùng điền id của video và ô theo hướng dẫn
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 61
Hình 63 – Form chèn id video Youtube
Bước 3: Chọn Đồng ý để hoàn tất

3. Tag nội dung

Bước 1: Người dùng Bôi đen đoạn văn bản cần tag link và nhấn vào biểu tượng Chèn/sửa liên kết
 
Tài liệu về cổng thông tin điện tử 62
Hình 64– Trang nội dung bài viết - Chèn link vào nội dung bài viết
 
Hệ thống sẽ hiển thị ra form Liên kết
Bước 2: Người dùng điền liên kết vào ô URL
 

Tài liệu về cổng thông tin điện tử 63
Hình 65 – Form chèn link vào bài viết
Bước 3: Người dùng chọn Đồng ý để hoàn tất
 

XV.  THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Trên đây là tài liệu về cổng thông tin điện tử của công ty Tất Thành chúng tôi. Nếu quý khách hàng vẫn chưa hiểu rõ về tài liệu, xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để được Tất Thành tư vấn miễn phí và nhanh nhất.

Trân trọng!


Tài liệu về cổng thông tin điện tử 64
Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
Ngày đăng: 19/02/2019 9.520 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 7.023 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 6.901 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 6.520 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 5.831 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 5.131 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.884 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.188 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.788 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.438 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.383 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.656 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.814 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.775 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.608 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.586 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.557 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.554 lượt xem
go top
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn free
"NGAY BÂY GIỜ, khách hàng đang trên đường đến với ĐỐI THỦ của bạn. Nếu bạn không có website chuyên nghiệp, không SEO website trên Google và không có một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, KHÁCH HÀNG sẽ thuộc về đối thủ của bạn!
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của Tất Thành sẽ giúp bạn có được nhiều KHÁCH HÀNG hơn, nhiều TIỀN $$$ hơn một cách thường xuyên và liên tục!
Hà Mạnh Linh
Hà Mạnh Linh
Trưởng phòng tư vấn
0988.184.022 lienhe@tatthanh.com.vn
Võ Thị Huyền
Võ Thị Huyền
Trưởng phòng thiết kế
0981.552.379 lienhe@tatthanh.com.vn
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng SEO website
0942.416.933 lienhe@tatthanh.com.vn
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Chuyên gia tư vấn
0988.56.59.56 lienhe@tatthanh.com.vn
Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi tại đây hoặc chat online qua facebook tại đây! Trân trọng!