Các quy định về quản lý cổng thông tin điện tử, quy định trang thông tin điện tử

Tất Thành xin giới thiệu đến quý khách các quy chế quản lý cổng thông tin điện tử, quy định về trang thông tin điện tử, quản lý trang thông tin điện tử.
Tất Thành
6,404 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Căn cứ vào nghị định của chính phủ về việc quy định các chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bộ thông tin và truyền thông số 132/2013/NĐ-CP và0 ngày 16/10/2013.

Căn cứ vào nghị định của chính phủ về việc quản lý trang thông tin điện tử và sử dụng các thông tin có trên mạng số 72/2013/NĐ-CP vào ngày 15/07/2013.

Bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban thành các quy định về trang thông tin điện tử bao gồm các hoạt động về quản lý và sử dụng những thông tin có trên mạng xã hội.

Điều 1. Quy định trang thông tin điện tử về phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy định về các hoạt động sử dụng và quản lý các thông tin có trên trang thông tin điện tử.
2. Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sống và làm việc trong nước hoặc tổ chức, cá nhân ở nước ngoài nhưng có liên quan hoặc trực tiếp tham gia công việc quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử.

Điều 2. Quy định về trang thông tin điện tử chung

Quy định trang thông tin điện tử không cần phải cấp phép

1. Trang thông tin điện tử nội bộ.
2. Trang thông tin điện tử cá nhân.
3. Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.
4. Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên nghành.
5. Các diễn đàn nội bộ dùng để trao đổi các thông tin nội bộ của chính cơ quan, doanh nghiệp đó.

Quy định trang thông tin điện tử phải được cấp phép

1. Trang thông tin điện tử tổng hợp.
Đối với các trang thông tin điện tử nội dụ, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành nếu cung cấp các thông tin tổng hợp cũng phải xin đề nghị cấp phép như trang thông tin điện tử tổng hợp.
2. Mạng xã hội.
Đối với các trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành nếu có thiết lập mạng xã hội thì cũng phải xin cấp phép như mạng xã hội.

Điều 3. Quy chế quản lý cổng thông tin điện tử về điều kiện của nhân sự

1. Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung

- Là người đứng đầu của một tổ chức, doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước pháp luật các nội dung được cung cấp trên cổng thông tin điện tử và mạng xã hội.
- Người chịu trách nhiệm về quản lý nội dung phải có trình độ đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch tại Việt Nam. Với những người nước ngoài thì phải tạm trú ít nhất 6 tháng ở Việt Nam.
- Người chịu trách nhiệm về quản lý nội dung phải cung cấp số điện thoại và địa chỉ email cho cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.
- Người đứng đầu của một tổ chức, doanh nghiệp có thể giao cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung.
- Những tổ chức, doanh nghiệp có cổng thông tin điện tử phải có một bộ phận quản lý nội dung thông tin riêng.

2. Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử điều kiện của nhân sự kỹ thuật

Bộ phận đảm nhận việc quản lý kỹ thuật của cổng thông tin phải có ít nhất 1 người và phải có khả năng sử dụng công nghệ thông tin thành thạo.

Điều 4: Quy chế quản lý cổng thông tin điện tử về điều kiện tài chính và kỹ thuật

1. Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử điều kiện về tài chính

Các tổ chức, doanh nghiệp thuật khi đề nghị cấp phép cổng thông tin, mạng xã hội phải có một phương án tài chính để đảm bảo việc thiết lập hệ thống kỹ để duy trì hoạt động trong thời gian có hiệu lực.

2. Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử điều kiện về kỹ thuật

Các hệ thống thiết bị kỹ thuật phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Đối với cổng thông tin điện tử: Nội dung thông tin tổng hợp phải được lưu trữ tối thiểu 90 ngày kể từ ngày đăng tải nội dung lên; Đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải phải được lưu trữ tối thiểu 02 năm.
- Đối với mạng xã hội: Đối với các thông tin về tài khoản như thời gian đăng nhập, thời gian đăng nhập, địa chỉ IP của người đăng nhập và nhật ký xử lý thông tin phải được lưu trữ tối thiểu 2 năm.
- Đối với những hành vi truy cập bất hợp pháp thì phải cảnh báo và ngăn chặn sớm.
- Phải có các phương án dự phòng để đảm bảo cổng thông tin được duy trì hoạt động liên tục, khi có sự cố xảy ra phải được khắc phục kịp thời trừ những trường hợp bất khả kháng.
- Phải có ít nhất 1 hệ thống máy chủ được đặt tại Việt Nam để vào bất kỳ thời điểm nào cũng có thể đáp ứng được yêu cầu thanh tra, kiểm tra lưu trữ thông tin trên cổng thông tin điện tử và mạng xã hội.

Điều 5: Quy định về trang thông tin điện tử điều kiện quản lý thông tin và tên miền

1. Điều kiện quản lý thông tin đối với việc quản lý trang thông tin điện tử

- Phải có một quy trình quản lý thông tin công cộng: Trước và sau khi đăng tải thông tin phải xác định được phạm vi của nguồn của thông tin được khai thác.
- Phải có cơ chế để kiểm soát nguồn tin, để đảm bảo việc thông tin được đăng tải phải chính xác theo đúng nguồn của thông tin.
- Phải có một cơ chế để có thể loại bỏ ngay những thông tin có nội dung vi phạm, chậm nhất là sau 3 giờ kể từ khi phát hiện hoặc có yêu cầu hủy bỏ của cơ quan nhà nước.

2. Điều kiện về tên miền đối với việc quản lý trang thông tin điện tử

- Đối với những đơn vị, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí thì không được lấy tên miền trùng hoặc giống với tên của cơ quan báo chí.
- Cổng thông tin điện tử và mạng xã hội của cùng một đơn vị, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.
- Tên miền phải có thời gian sử dụng ít nhất là 6 tháng kể từ thời điểm  đề nghị cấp phép.

Điều 6: Quy định trang thông tin điện tử về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép quản lý trang thông tin điện tử

Hồ sơ đề nghị được cấp phép lập thành 1 bộ bao gồm:

- Đơn đề nghị được cấp phép và thiết lập cổng thông tin điện tử theo mẫu có sẵn.

- Bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập, giấy phép hoạt động báo chí. Đối với các giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành phải phải ghi rõ ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương được và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung. Sơ yếu lý lịch phải có ảnh và dấu giáp lai của cơ quan có thẩm quyền.

- Đề án cổng thông tin điện tử phải có chữ ký, dấu của người đứng đầu của tổ chức, doanh nghiệp.

- Các văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo sự hợp pháp của nguồn tin đó.

Điều 7: Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử thẩm quyền, quy trình, thủ tục cấp giấy phép hoạt động

1. Các đơn vị có thẩm quyền cấp giấy phép quản lý cổng thông tin điện tử

- Giấy phép thiết lập mạng xã hội sẽ do bộ thông tin và truyền thông cấp.
- Giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử sẽ do cục phát tranh truyền hình hoặc sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố cấp.

2. Quy tình và thủ tục để được cấp giấy phép thiết lập quản lý cổng thông tin điện tử

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.
- Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét và cấp giấy phép. Với những trường hợp bị từ chối, cơ quan có thẩm quyền sẽ có văn bản trả lời và nói rõ lý do.
- Trong thời gian 5 ngày để từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan báo chí địa phương, Sở thông tin và truyền thông sẽ chuyển văn bản đề nghị cấp phép đến cục phát thanh và truyền hình. Với những trường hợp không hợp lệ, sở thông tin và truyền thông sẽ có văn bản trả lời và ghi rõ lý do.

THÔNG TIN LIÊN HỆ QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Nếu quý khách hàng có câu hỏi muốn giải đáp về các quy định quản lý trang thông tin điện tử xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để công ty Tất Thành có thể giải đáp và tư vấn miễn phí cho Quý khách hàng.

Trân trọng!

Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
Ngày đăng: 19/02/2019 9.520 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 7.023 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 6.901 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 6.520 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 5.832 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 5.132 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.884 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.188 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.788 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.438 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.383 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.656 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.814 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.775 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.608 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.586 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.558 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.554 lượt xem
go top
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn free
"NGAY BÂY GIỜ, khách hàng đang trên đường đến với ĐỐI THỦ của bạn. Nếu bạn không có website chuyên nghiệp, không SEO website trên Google và không có một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, KHÁCH HÀNG sẽ thuộc về đối thủ của bạn!
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của Tất Thành sẽ giúp bạn có được nhiều KHÁCH HÀNG hơn, nhiều TIỀN $$$ hơn một cách thường xuyên và liên tục!
Hà Mạnh Linh
Hà Mạnh Linh
Trưởng phòng tư vấn
0988.184.022 lienhe@tatthanh.com.vn
Võ Thị Huyền
Võ Thị Huyền
Trưởng phòng thiết kế
0981.552.379 lienhe@tatthanh.com.vn
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng SEO website
0942.416.933 lienhe@tatthanh.com.vn
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Chuyên gia tư vấn
0988.56.59.56 lienhe@tatthanh.com.vn
Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi tại đây hoặc chat online qua facebook tại đây! Trân trọng!